Sponsorbeleid

Waarom sponsoring ZV Kerkdriel?
ZV Kerkdriel heeft een goede naam en een grote achterban opgebouwd. Wij denken dat u precies in de roos prikt door onze vereniging als sponsor te kiezen. Wij hebben een stabiele vereniging die alles in het werk zal stellen om met uw belangen zo goed mogelijk om te gaan. Bij ons staan sportiviteit, openheid, respect en prestatie hoog in het vaandel, zoals ook bij uw bedrijf het geval zal zijn. ZV Kerkdriel is een ambitieuze vereniging met diverse contacten in de pers en zakenwereld.
Onze sponsors vormen een andere belangrijke doelgroep, die door de activiteiten van ZV Kerkdriel wordt aangetrokken. Momenteel heeft ZV Kerkdriel een beperkt bestand van trouwe bedrijven die de vereniging financieel ondersteunen. Om de ambities waar te maken en de continuïteit voor de toekomst te waarborgen zijn nieuwe sponsors c.q. is extra financiële ondersteuning noodzakelijk.
Onze sponsors ondersteunen ZV Kerkdriel van harte omdat zij daarmee hun bedrijf positief kunnen profileren.
ZV Kerkdriel zoekt nadrukkelijk naar bedrijven die bij haar imago passen. Bedrijf en vereniging kunnen immers veel voor elkaar betekenen en kunnen de samenhang tussen ambitie en uitstraling dankzij elkaar versterken. Omdat noch de ambities van ZV Kerkdriel noch de doelstellingen van de sponsors met een eenmalige activiteit te realiseren zijn, stelt ZV Kerkdriel de sponsors voor een samenwerking van minimaal 1 jaar aan te gaan. De sponsors krijgen in ruil daarvoor een prominente plaats op onze veelbezochte website om zo hun imago en naamsbekendheid op structurele wijze samen met ZV Kerkdriel uit te bouwen.

Sponsoring biedt uitstekende mogelijkheden tot naamsbekendheid:
ZV Kerkdriel concentreert zich voornamelijk op bedrijven die zich bevinden binnen de eigen regio en lokale omgeving van Maasdriel en omgeving. Dat kunnen landelijke organisaties zijn op het gebied van consumenten en afnemers van diensten binnen de eigen regio. De grootste potentie is evenwel te vinden in plaatselijke ondernemers, die vaak omwille van de uitbreiding van hun prospects kiezen voor sponsoring. Sponsoring betekent onder meer naamsbekendheid, doch ook een positieve uitstraling naar de inwoners in de regio. Publiciteit in de pers betekent voor organisaties een vergroting c.q. handhaving van de naamsbekendheid.

Sponsoring en het beleid van de vereniging:
Het beleid is er globaal op gericht, financiële middelen te werven die kunnen worden benut ten gunste van alle leden van de vereniging. Overigens betekent het zeker niet dat wanneer een potentiële sponsor alleen, een bepaald evenement of activiteit wenst te sponsoren, dat niet zou kunnen.

Welke vormen van sponsoring kent ZV Kerkdriel?
Vooralsnog kent ZV Kerkdriel uitsluitend sponsoring door betaalde advertenties van bedrijven op de website.
Hierbij biedt ZV Kerkdriel de volgende mogelijkheden:
1: Premium Sponsor: Uw logo in kleur op onze website, inclusief een link naar uw website, uw bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer, 3 foto's van uw bedrijf of producten en een beschrijving van uw bedrijf en / of activiteiten. Tevens een wordt uw logo op onze startpagina geplaatst. Prijs slechts € 100,- per jaar.
2. Sponsor: Uw logo in kleur op onze website, inclusief een link naar uw website, uw bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer. En dat al voor € 50,- per jaar.
3. Maatwerk: verras ons met uw speciale reclame wensen voor onze website en wij verrassen u met een interessante prijs.

Heeft u interesse of wilt u iets vragen, neem dan contact op met:

 

 

Penningmeester ZV Kerkdriel

Ernst Tuppe
Salie 25
5331 DJ Kerkdriel
0418-634875
mail: penningmeester@zvkerkdriel.nl

Klik HIER voor onze Premium sponsors.
Klik HIER voor onze Sponsors.