Reglement Clubkampioenschappen

Dit is een informeel reglement voor de clubkampioenschappen en in het bijzonder de telling voor clubkampioenen en het toekennen van de prijzen op de clubavond. Aan dit reglement kunnen geen rechten worden ontleend.

De clubkampioenschappen worden gezwommen in twee delen, waarin voor de slagen vlinderslag, rugslag, schoolslag en vrije slag worden gezwommen over 100 meter.

  • Om voor een beker of om voor het clubkampioenschap in aanmerking te komen moeten beide delen zijn gezwommen.
  • Verder moet van de vier te zwemmen slagen, er minstens drie met een tijd worden afgerond.
  • Als één slag niet is gezwommen (bijvoorbeeld in verband met ziektes of blessures) of als er geen tijd is geregistreerd (bijvoorbeeld vanwege een diskwalificatie) wordt de langzaamste tijd van dezelfde leeftijd (of als er niet meer zwemmers van de leeftijd, de eerst jongere leeftijdsgroep met zwemmers) genomen en vermeerderd met 6 seconden straftijd.
     

Als op een bepaalde afstand een diskwalificatie wordt geconstateerd, maar er wel een tijd is geregistreerd, wordt die tijd vermeerderd met 6 strafseconden.

Voor de prijsuitreiking op de clubavond wordt er onderscheid gemaakt tussen elke leeftijd tussen 10 jaar en 18 jaar en senioren, waarbij de leeftijd genomen wordt van 31 december van het betreffende jaar.
Verder wordt er een onderscheid gemaakt tussen dames en heren.
De klassering in een jaargang wordt bepaald aan de hand van het optellen van de vier gezwommen tijd (inclusief mogelijke strafseconden); diegene met het minste aantal punten wint en de verdere klassering wordt bepaald op volgorde van oplopende optelling.
De clubkampioenen dames en heren worden bepaald door de optelling te verminderen met aantal bonus seconden, afhankelijk van de leeftijd.
Deze bonus seconden voor jongens/heren respectievelijk meisjes/dames.

Puntentelling Clubkampioenschappen: De bonusseconden per leeftijd
Jongens/Heren (leeftijd) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Senioren
Bonus seconden 87 61 50 30 22 16 10 6 4 0
 
Meisjes/Dames (leeftijd) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Senioren
Bonus seconden 56 34 24 16 7 6 4 2 0 0